Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011


č. 77/RMČ/2011


k návrhu na jmenování předsedy bytové komiseRada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


předsedou bytové komise pana Lubomíra Vůjtěcha


II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat předsedu bytové komise Lubomíra Vůjtěcha o jeho jmenování

T: 28. 2. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, členové bytové komise