Městská část Praha 14

Rada městské části

 

U s n e s e n í

 

7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011

 

č. 78/RMČ/2011

 

k návrhu na složení Redakční rady Listů Prahy 14


Rada městské části Praha 14

I. k o n s t a t u j e ,

že do termínu 30. 4. 2011 bude nadále funkci Redakční rady Listů Prahy 14 plnit vedení městské části Praha 14 - uvolnění členové Zastupitelstva městské části Praha 14

 

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14