Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011


č. 80/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemků parc. č. 2711 a parc. č. 175, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemků parc. č. 2711 a parc. č. 175, k. ú. Kyje s investorem stavby, společností PMS, s. r. o., se sídlem Za Bažantnicí 51, Poděbrady za cenu dle přílohy k usnesení č. 38/RMČ/2011


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemků parc. č. 2711 a parc. č. 175, k. ú. Kyje

T: 31. 3. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI