Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011


č. 82/RMČ/2011


k návrhu na provedení úprav v zadávacích dokumentacích k veřejným zakázkám na dodavatele stavebních prací k projektům energetických úspor základních škol spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s provedením úprav v zadávacích dokumentacích k veřejným zakázkám na dodavatele stavebních pracík projektům energetických úspor základních škol spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU tak, jak bylo doporučeno organizátorem veřejné zakázky


2. s odesláním žádostí Státnímu fondu životního prostředí o prodloužení lhůty k předložení dokladů požadovaných ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP v rámci projektů energetických úspor základních škol - ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání žádostí Státnímu fondu životního prostředí o prodloužení lhůty k předložení dokladů požadovaných ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP v rámci projektů energetických úspor základních škol - ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků

T: ihnedBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI