Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011


č. 83/RMČ/2011


k návrhu na snížení cen mobilních služeb uvedených v rámcové smlouvě uzavřené mezi obch. spol. Telefónica 02 Czech Republic, a. s. a městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. snížení cen mobilních služeb vyplývajících z rámcové smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Telefónica 02 Czech Republic, a. s., dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. využití podmínek rámcové smlouvy i pro organizace zřízené městskou částí Praha 14

3. uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě ze dne 23. 12. 2004 mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Telefónica 02 Czech Republic, a. s., jejímž obsahem budou snížené ceny služeb mobilních komunikací uvedené v odstavci 1) a využití podmínek rámcové smlouvy i pro organizace zřízené městskou částí Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


uzavřít dodatek k rámcové smlouvě ze dne 23. 12. 2004 mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Telefónica 02 Czech Republic, a. s, jehož obsahem bude výše uvedené rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 28. 2. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OHS, OŠ