Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011


č. 84/RMČ/2011


k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k provozu zařízení k nakládání s odpady na části pozemku parc. č. 2670/21, k. ú. Kyje při ul. Průmyslová, č. p. 881, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e m á n á m i t e k


k prodloužení provozu zařízení k nakládání s odpady - výkup druhotných surovin na části pozemku parc. č. 2670/21 v k. ú. Kyje pro společnost AD.SBĚRNÉ SUROVINY Praha, s. r. o. nacházející se v areálu společnosti PERLIT Praha, s. r. o., Průmyslová č. p. 881, Praha 9


II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


sdělit vyjádření městské části Praha 14 žadateli - společnosti ChemEko podniková ekologie, s. r. o., Praha 9

T: 25. 2. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: KS OÚR