Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011


č. 85/RMČ/2011


k návrhu na souhlas k připojení Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na pult poplachového a monitorovacího systému zajišťovaného Městskou policií hlavního města PrahyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s připojením Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na pult poplachového a monitorovacího systému zajišťovaného Městskou policií hlavního města Prahy


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit Městskou policii hlavního města Prahy se souhlasným stanoviskem obce k připojení Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na pult poplachového a monitorovacího systému

T: 14. 2. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ Vybíralova