Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2011


č. 130/RMČ/2011


k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách
v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s rozšířením účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ul. Kučerova, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení rozšíření účelu nájmu v nebytových
prostorách v objektu č. p. 770 ul. Kučerova, Praha 9

T: 31. 3. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce