Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2011


č. 145/RMČ/2011


k návrhu na podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit odeslání žádosti o stanovisko ke svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most TSK hl. m. Prahy

T: 15. 3. 2011


2. zajistit předložení návrhu žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 3. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI