Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2011


č. 148/RMČ/2011


k prodeji pozemku parc. č. 1640/20 v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem pozemku parc. č. 1640/20 v k. ú. Hloubětín panu Ladislavu ©čukovi, bytem Na Obrátce 332 E, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k prodeji pozemku parc. č. 1640/20 v k. ú. Hloubětín

T: 18. 3. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI