Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 198/RMČ/2011


k programovému prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2010 - 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2010 - 2014 dle přílohy


II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2010 - 2014

T: 21. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS