Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 210/RMČ/2011


k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 zveřejnění výzvy na pronájem:

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění výzvy na pronájem:


- bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů A, D, E

- bytu č. 22 o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů A, D, E

T: 31. 5. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS