Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 213/RMČ/2011


k návrhu na vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatelky městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatelky městské části Praha 14 dle přílohy č. 1


II. p o v ě ř u j e


vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Davida Beňáka a vedoucí oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany mládeže Bc. Danu Hladíkovou k podepisování darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a žadatelkami o poskytnutí finančního příspěvku v max. výši 300 Kč, která je součástí přílohy č. 1


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatelky městské části Praha 14

T: 8. 4. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE