Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 214/RMČ/2011


k žádosti Spolku turistů ke snížení nájemného v KD KyjeRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


snížení pronájmu sálu v KD Kyje pro akci konanou dne 13. 5. 2011 dle důvodové zprávy


II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení žadatele, Spolek turistů, s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 ve věci snížení pronájmu v KD Kyje pro akci konanou dne 13. 5. 2011

T: 8. 4. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: KVIZ Praha 14