Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 216/RMČ/2011


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2251 a 2252 v k. ú. Kyje se společností Agencie TMT, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy (příloha č. 5 - pouze v tiskové podobě) na pronájem pozemků parc. č. 2251 a 2252 v k. ú. Kyje společnosti Agencie TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9 za účelem umístění minigolfového hřiště


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2251 a 2252 v k. ú. Kyje se společností Agencie TMT, s. r. o.


T: 29. 4. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE