Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 220/RMČ/2011


k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s omezením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2011

2. se stanovením náhradního provozu, který byl určen následně:


4. 7. - 8. 7. 2011 zavřeno

11. 7. - 22.7. 2011 MŠ Bobkova

25. 7. - 5. 8. 2011 MŠ Gen. Janouška

8. 8. - 19. 8. 2011 MŠ Chvaletická

22. 8. - 31. 8. 2011 zavřeno, přípravný týden


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit se stanovením náhradního provozu ředitelky MŠ

T: 12. 4. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ