Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 415/RMČ/2011


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové

podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 1rok s možností prodloužení za podmínky vrácení bytu stávajícího

T: 31. 8. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS