Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 416/RMČ/2011


k žádosti o vystavení originálu nájemní smlouvy k bytu městské části Praha 14 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vystavením originálu nájemní smlouvy k bytu městské části Praha 14 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit vystavení originálu nájemní smlouvy k bytu městské části Praha 14 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most


T: 31. 8. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemci