Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 417/RMČ/2011


k návrhu na souhlas s využitím nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 pro potřeby městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s využitím nebytových prostor m. č. 013 a 014 o celkové výměře 75,10 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1070 ul. Bří Venclíků, Praha 9 jako archiv pro potřeby městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., předání nebytových prostor v objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 odboru hospodářské správy městské části Praha 14


T: 31. 8. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI