Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 418/RMČ/2011


k návrhu na změnu účelu nájmu v nebytových prostorách
v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


se změnou účelu nájmu v nebytových prostorách o výměře 87,5 m 2 v objektu č. p. 740 ul. Bryksova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o neodsouhlasení změny účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ul. Bryksova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 15. 8. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce