Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 419/RMČ/2011


k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách
v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 a uzavření nové nájemní smlouvyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s rozšířením účelu nájmu o prodej oděvů a doplňků v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ul. Maňákova, Praha 9 pod evidenčním číslem 744/102

2. s uzavřením nájemní smlouvy č. j.: 09/SMP/11, která nahrazuje smlouvu č.j.: 05/SMP/08 ze dne 14. 5. 2008 včetně jejích dodatků a je jejím pokračováním dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení rozšíření účelu nájmu o prodej oděvů a doplňků v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ul. Maňákova, Praha 9 a zajistit podepsání nájemní smlouvy č. j.: 09/SMP/11 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze
v tiskové podobě


T: 31. 8. 2011


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce