Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 421/RMČ/2011


k návrhu na souhlas k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 1135/6, ul. Ronešova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s trvalým pobytem občana Slovenské republiky v bytě domu č. p. 1135/6, ul. Ronešova, Praha 9


II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. informovat ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. ve věci trvalého pobytu občana Slovenské republiky v bytě domu č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9


2. informovat žadatelku ve výše uvedené věci

T: 29. 7. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, SMP- 14, a. s.