Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 424/RMČ/2011

k žádosti na poskytnutí dotace za účelem reprezentace ČR na MiniGolf World Championships  


Rada městské části Praha 14

 I. n e s o u h l a s í  

s poskytnutím dotace za účelem reprezentace ČR na MiniGolf World Championships pro Evu Libigerovou a Karla Molnára  

II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

 informovat žadatele o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

 

T: 29. 7. 2011

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bc. Radek Vondra