Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 425/RMČ/2011


ke změně ve složení komise pro komunitní plánováníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci PhDr. Dany Oujezdské na členství v komisi pro komunitní plánování


II. j m e n u j e


Mgr. Pavlu Merhautovou členkou komise pro komunitní plánování


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


informovat Mgr. Pavlu Merhautovou o jmenování


T: 30. 8. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: KS OÚR, OSVZ