Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 426/RMČ/2011


10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011

schválený rozpočet

příjmy 282.510,50 tis. Kč

výdaje 305.127,90 tis. Kč

financování 22.617,40 tis. Kč

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření k 22. 6. 2011

příjmy 386.861,00 tis. Kč

výdaje 414.048,50 tis. Kč

financování 27.187,50 tis. Kč

rozpočet po 10. rozpočtovém opatření k 13. 7. 2011

příjmy 390.717,10 tis. Kč

výdaje 417.904,60 tis. Kč

financování 27.187,50 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 20. 9. 2011

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE