Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 427/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14


II. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 (občanské sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům, Základní škola Chvaletická, Základní škola Vybíralova, Základní škola Generála Janouška, Základní škola Hloubětínská)


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14

T: 31. 8. 2011

2. zajistit povinné spolufinancování projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace


T: 31. 8. 2011


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE