Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 428/RMČ/2011


k návrhu Koncepce rozvoje dětských hřišť na území městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vyhotovením Koncepce rozvoje dětských hřišť na území městské části Praha 14 podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit vyhotovení návrhu Koncepce rozvoje dětských hřišť na území městské části Praha 14

T: 3. 10. 2011

2. předložit návrh Koncepce rozvoje dětských hřišť na území městské části Praha 14 Radě městské části Praha 14

T: 30. 11. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: KS OÚR, OŽP, OSMI, OSVZ