Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 429/RMČ/2011


k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti JRD Hlubočepy, s. r. o., Praha 10 na zlepšení občanské vybavenostiRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím daru od společnosti JRD Hlubočepy, s. r. o. na zlepšení občanské vybavenosti na území městské části Praha 14


II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu se společností JRD Hlubočepy, s. r. o., Praha 10


T: 31. 7. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPM