Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 431/RMČ/2011


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke studii komplexního řešení stavby č. 0137 Kyje - Hutě, etapa 0006 - Cidlinská - JaroslavickáRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o studii komplexního řešení stavby č. 0137 Kyje - Hutě, etapa 0006 - Cidlinská - Jaroslavická

II. d o p o r u č u j e


zpracování další projektové dokumentace výše uvedené stavby dle var. 3, která uvažuje s novou plochou k parkování při ul. Nedvědická


III. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 žadateli, společnosti istar, spol. s r. o., Rubaška 393, Praha 9


T: 31. 7. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OSMI, OVD