Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 432/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 72, k. ú. Černý Most, za účelem pořádání farmářských trhůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 72, k. ú. Černý Most, pro pořádání farmářských trhů na období jednoho roku od 1. 8. 2011, s obchodním oddělením TSK hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy, za účelem pořádání farmářských trhů, na část pozemku parc. č. 72, k. ú. Černý Most


T: 31. 7. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI