Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 436/RMČ/2011


ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2717/1 v k. ú. Kyje se spol. Ability Czech s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2717/1 v k. ú. Kyje, za účelem zřízení hřiště na pétanque s obchodní společností Ability Czech s. r. o., se sídlem Radimovická 1413, Praha 4


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit společnost Ability Czech s. r. o., s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 30. 7. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI