Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 437/RMČ/2011


k vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pořadí nabídek ke zveřejněnému záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení

1. BigBoard Praha, a. s., se sídlem Donská 275/9, Praha 10

2. A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem Žirovnická 3146/2, Praha 10


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit zájemce o pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje s vyhodnocením nabídek

T: 25. 7. 2011

2. zajistit předložení návrhu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení

T: 22. 8. 2011


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI