Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 438/RMČ/2011


k návrhu na zveřejnění výzvy k podání námětů na využití plochy areálu bývalých řadových garáží v ulici Za RokytkouRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním výzvy k podání námětů na využití plochy areálu bývalých řadových garáží v ulici Za Rokytkou, tj. části pozemku parc. č. 2626/1 a pozemky dříve zastavěné garážemi parc. č. 2626/4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, k. ú. Kyje, to vše o celkové výměře cca 6 500 m 2


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění výzvy k podání námětů na využití pozemku podle bodu I. na dobu 30 dnů

T: 25. 7. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI