Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 439/RMČ/2011

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


postup zadavatele při přezkoumání námitky stěžovatele Telstar spol. s r.o., se sídlem Gutova 2134/26 Praha 10, IČ: 49359720, směřující proti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa"

II. s c h v a l u j e


rozhodnutí zadavatele ve věci námitky směřující proti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa", že se námitce stěžovatele Telstar spol. s r.o., se sídlem Gutova 2134/26 Praha 10, IČ: 49359720, nevyhovuje

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI