Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 440/RMČ/2011

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněníRada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa"


1. vyloučit dle § 76, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů z další účasti v zadávacím řízení uchazeče ČNES dopravní stavby, a. s., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, IČ: 47781734, protože uchazeč nedoručil vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny


2. vyloučit dle § 76, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Sdružení Prominecon Group a. s., se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, IČ: 25110977, protože uchazeč nedoručil vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny

3. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Silnice Group a. s., se sídlem Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, IČ: 62242105

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit odeslání písemného oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení vyloučeným uchazečům o veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa" T: ihned


2. zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa"

T: ihned

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI