Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 441/RMČ/2011

k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněníRada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most"


1. vyloučit z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Sport technik Bohemia s. r. o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 126/40, PSČ 186 00, IČ: 49618555, protože uchazeč nesplnil ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55, odst. 1, písm b), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů


2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Linhart spol. s r. o., se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. Labem, IČ: 47052121

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit odeslání písemného oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení vyloučenému uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most"

T: ihned


2. zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most" všem uchazečům

T: ihnedIng. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI