Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 442/RMČ/2011


k pronájmu jednoho pokoje v ubytovně Z© Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most od 28. 8. 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pronájem jednoho pokoje v ubytovně Z© Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most od 28. 8. 2011dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Ing. Evu Baľilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení pronájmu jednoho pokoje v ubytovně Z© Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most od 28. 8. 2011

T: 22. 8. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: O©, SMP- 14, a. s., Z© Gen. Janouąka, Z© Vybíralova