Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 443/RMČ/2011

k žádosti na rezignaci z pracovní pozice ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci PaedDr. Blanky Borové, ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 na pracovní pozici ředitelky mateřské školy ke dni 31. 8. 2011


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit PaedDr. Blanku Borovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 se stanoviskem Rady městské části Praha 14 k rezignaci na pozici ředitelky výše jmenované mateřské školy k 31. 8. 2011

T: 31. 7. 2011

2. vyhlásit konkursní řízení na místo ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

T: 31. 8. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Chvaletická, KT-PO