Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 626/RMČ/2011


k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 305.765 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1135, ulice Ronešova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 829.360 Kč váznoucí na bytě v č. p. 850, ulice Gen. Janouška, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 242.764 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s postoupením pohledávky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit návrh na postoupení pohledávky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávku lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 20. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, OE