Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 627/RMČ/2011


k návrhu na uzavření dohody mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. na odkoupení pohledávek váznoucích v objektu č. p. 25 a č. p. 1610 ulice Broumarská, Praha 9 po vyklizení podnájemcůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. na odkoupení pohledávek váznoucích v objektu č. p. 25 a č. p. 1610 ulice Broumarská, Praha 9 po vyklizení podnájemců dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. na odkoupení pohledávek váznoucích v objektu č. p. 25 a č. p. 1610 ulice Broumarská, Praha 9 po vyklizení podnájemců dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 1. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS