Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 628/RMČ/2011


k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 10. 5. 2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s odepsáním nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 10. 5. 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 10. 5. 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 30. 11. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS