Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 630/RMČ/2011


k návrhu na prodloužení nájemních smluv uzavřených se společností COPY SERVIS, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodloužením nájemních smluv uvedených v příloze č. 1, a to do dne 30. 6. 2012

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatků k jednotlivým výše uvedeným nájemním smlouvám


T: 30. 11. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Vladimír Vencl
Na vědomí: OHS, OE