Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 632/RMČ/2011

 

k návrhu na odvolání členů letopisecké komise městské části Praha 14


 

Rada městské části Praha 14

 I. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu městské části Praha 14

 odvolat členy letopisecké komise ve složení:

Ing. Miroslav Froněk - předseda
Mgr. Jaroslav Šmíd - člen
Jan Břinka - člen

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

 předložit návrh na odvolání členů letopisecké komise Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 20. 12. 2011

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra