Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 633/RMČ/2011


k prodeji referentského vozidla a zakoupení nového vozidla příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodejem referentského vozidla příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 s tím, že cena za prodej tohoto vozidla nebude nižší než cena dle znaleckého posudku a se zakoupením nového referentského vozidla příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odprodej a koupi referentského vozidla v souladu s výše uvedeným rozhodnutím

T: 15. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KVIZ Praha 14, OPM