Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 635/RMČ/2011


k návrhu na dočasné uzavření sjezdu z Vysočanské radiályRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s dopisem určeným Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, primátorovi hl. m. Prahy a Ing. Karlu Březinovi, 1. náměstkovi primátora


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání dopisu Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, primátorovi hl. m. Prahy Ing. Karlu Březinovi, 1. náměstkovi primátora

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OVD