Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 637/RMČ/2011


15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011

schválený rozpočet

příjmy 282.510,50 tis. Kč

výdaje 305.127,90 tis. Kč

financování 22.617,40 tis. Kč

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření k 2. 11. 2011

příjmy 403.842,80 tis. Kč

výdaje 428.407,70 tis. Kč

financování 24.564,90 tis. Kč

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření k 15. 11. 2011

příjmy 407.485,80 tis. Kč

výdaje 427.756,20 tis. Kč

financování 20.270,40 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 20. 12. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE