Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 638/RMČ/2011


k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2011 dle přílohy


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými úpravami odpisových plánů pro rok 2011

T: 30. 12. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE, O©

 

 

Tabulka ročních odpisů na rok 2011

ROČNÍ ODPISY V KČ UPRAVENÉ ROČNÍ ODPISY V KČ

MATEŘSKÉ ©KOLY

Korálek, Bobkova 766

158.208,00

158.208,00

Sluníčko, Gen. Janouąka 1005

9.547,00

9.547,00

Obláček, ©ebelova 874

116.290,00

120.892,00

Vybíralova 968/4

11.979,00

11.979,00

Chvaletická 917/1

24.069,00

24.069,00

Kostlivého 1218

8.776,00

8.776,00

Paculova 1115/2

62.520,00

62.520,00

©tolmířská 602/4

0,00

0,00

Vybíralova 967

0,00

0,00

Zelenečská 500

51.291,00

70.134,40

Celkem M©

442.680,00

466.125,40ZÁKLADNÍ ©KOLY

Hloubětínská 700

257.631,00

257.631,00

Chvaletická 918

162.720,00

162.720,00

Generála Janouąka 1006

575.135,00

590.482,00

Vybíralova 964/8

121.362,00

139.793,00

Bří Venclíků 1140

306.777,00

313.919,20

©imanovská 16

154.200,00

154.200,00

Celkem Z©

1.577.825,00

1.618.745,20


Celkem M© + Z©

2.020.505,00

2.084.870,60

 

 

KVIZ P raha 14

502.448,00

502.448,00

 

CELKEM

2.522.953,00

2.587.318,00