Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 639/RMČ/2011


k žádosti Sdružení na pomoc dětem s handicapy o změnu projektu na financování sociální služby NZDM - Pacifik pro rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


změnu čerpání projektu na financování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Pacifik, dle podané žádosti realizované Sdružením na pomoc dětem s handicapy v roce 2011


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


informovat Sdružení na pomoc dětem s handicapy

T: 30. 11. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE