Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 640/RMČ/2011


k organizačně procesnímu screeningu odboru životního prostředí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s provedením organizačně procesního screeningu odboru životního prostředí městské části Praha 14 obch. společností Grant Thornton Advisory s. r. o.


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o poradenské činnosti s výše uvedenou společností

T: 30. 11. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE, OŽP