Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 642/RMČ/2011


k záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1204/1, o výměře 273 m 2 v k. ú. Kyje, za účelem zřízení oploceného parkovacího stáníRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


se záměrem na pronájem části pozemku parc. č. 1204/1 v k. ú. Kyje, za účelem zřízení oploceného parkovacího stání pro SVJ Žehuňská 846

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit žadatele s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 1204/1, k. ú. Kyje

T: 30. 11. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI